IТ – аутсорсинг

IТ – аутсорсинг

IТ - аутсорсинг

Наша компанія пропонує наступні послуги Аутсорсингу:

Впровадження служби Service Desk в компанії створює єдину точку звернень користувачів і управління інцидентами. Це сприяє більш швидкому вирішенню інциденту, що виник, відновленню повноцінної здатності працівника чи процесу виконувати свої функції з мінімальними негативними наслідками для бізнесу.

З допомогою Service Desk в Вашій компанії підвищується керованість наступними процесами:

 • Прийом і реєстрація всіх звернень користувачів, ідентифікація користувача і отримання необхідної інформації при контакті;
 • Класифікація звернень користувачів;
 • Консультування користувачів, вирішення інцидентів і виконання запитів;<
 • Масове оповіщення працівників при великих інцидентах.

Використання Service Desk не тільки оптимізує управління ІТ-ресурсами, підвищує якість отриманого обслуговування і рівень задоволеності користувачів, але й скорочує витрати на персонал, покращує організацію бізнес-процесів, в результаті – підвищує конкурентоспроможність компанії.

Надаючи послугу Аутсорсингу Системи Service Desk, компанія «Green Light Corporate Solutions» відкриває перед Вашим бізнесом можливість:

– використовувати Службу без інвестицій в придбання і впровадження Системи, закупівлю необхідного для її інтеграції інфраструктурного обладнання;

– уникнути витрат на пошук, підбір, навчання та утримання спеціалістів по прийому й обробці заявок;

– скоротити час вирішення інцидентів, простою бізнес-процесів і обладнання, і як наслідок, зменшити можливі фінансові втрати і негативні наслідки для бізнесу;

– накопичувати та аналізувати інцидентну статистику, що дозволить внутрішній чи зовнішній службі IT виявляти причини інцидентів з метою недопущення їх повторної появи.

Користувачі – це одна з основних рушійних сил будь-яких бізнес-процесів, незалежно від рівня їх автоматизації. Оперативність і якість рішення задач користувачів прямо впливає на ефективність операційної діяльності та на успіх будь-якого проекту.

Надані послуги IT-підтримки користувачів:

 • Інтеграція Service Desk;
 • Рішення інцидентів, надання консультацій користувачам;
 • Підтримка операційних систем, бізнес-додатків і додаткового програмного забезпечення;
 • Підтримка обладнання робочих місць;
 • Управління даними на робочих місцях;
 • Управління оновленнями програмного забезпечення робочого місця;
 • Антивірусний захист робочих станцій.

Висновок обслуговування філіальної мережі на аутсорсинг є оптимальним рішенням для компаній, що мають регіональні представництва. Високі часові витрати на пошук, навчання і утримання співробітників, складності оперативного закриття виникла вакансії і відсутність бюджетів на створення кадрового резерву відволікають значні ресурси компанії. Настільки високі витрати при зазвичай низькому рівні завантаженості ІТ-фахівців в регіонах робить використання власного ІТ-персоналу неефективним, а управління десятками підрядників на місцях адміністративно складним і непрозорим.

Фахівці «Green Light Corporate Solutions» забезпечать високу якість управління ІТ-сервісами, стабільну працездатність ІТ-систем і робочих місць в кожному з офісів Вашого бізнесу, а також гарантують оперативне виконання завдань в рамках проектів з модернізації та розвитку ІТ-інфраструктури.

Надані послуги IT-підтримки:

 • Інтеграція Service Desk;
 • Аудит і інвентаризація IT-інфраструктури філій;
 • Управління та підтримка телекомунікаційної, серверно-мережевий і інженерної інфраструктури філій;
 • Рішення інцидентів, надання консультацій користувачам;
 • Підтримка операційних систем, бізнес-додатків і додаткового програмного забезпечення;
 • Інсталяція, перенесення, підтримка обладнання робочих місць;
 • Управління даними на робочих місцях;
 • Управління оновленнями програмного забезпечення робочого місця;
 • Антивірусний захист робочих станцій;
 • Роботи з модернізації IT-систем філій;
 • Ремонт, обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, заміна витратних матеріалів, координація гарантійних ремонтів.

Ваш успіх і конкурентоспроможність безпосередньо залежать від ефективності функціонування Інформаційних Систем (ІС) і IT-інфраструктури.

Надані послуги IT-підтримки:

 • Управління серверним обладнанням, системами зберігання і резервування даних;
 • Управління мережами передачі даних;
 • Системне та мережеве адміністрування;
 • Управління телефонією;
 • Управління системою електронної пошти, корпоративними порталами та web-сайтами;
 • Управління та підтримка спеціалізованих внутрішньокорпоративних додатків;
 • Управління печаткою і копіюванням;
 • Моніторинг інфраструктури.

Потреба в автоматизації численних процесів бізнесу призводить до постійного збільшення числа різнорідних аналітичних, звітних систем, макросів і т.д. Впроваджуються нові рішення нерідко доводиться доповнювати власними розробками або компонентами, для забезпечення повної синхронізації з існуючої бізнес-моделлю. Злиття і поглинання компаній також ставлять додаткові завдання об’єднання функціональності та підтримки існуючих додатків.

Зміст в своєму штаті фахівців, що володіють компетенціями з підтримки настільки різноманітних, а іноді і кілька застарілих систем і модулів стає для компанії все більш складним завданням. Програмісти не розвиваються і не бачать професійного зростання в підтримці обмежено функціональних і не бізнес-критичних додатків, тому прагнуть переходити в компанії, що розробляють ПЗ.

Бізнес же стає залежним від існуючих співробітників, так як найняти в штат нового широкопрофільного фахівця, здатного розібратися, підтримувати і розвивати настільки різнорідні додатки стає все складніше.

Для фокусування IT-фахівців Вашої компанії на розвитку найбільш бізнес-генеруючих і критичних систем, «Green Light Corporate Solutions» пропонує послуги підтримки, оптимізації і розвитку внутрішньокорпоративних додатків, в яке входить:

 • Аудит і документування існуючих додатків;
 • Супровід, підтримка і розвиток вихідного коду, клієнтської частини і баз даних додатків;
 • Супровід, підтримка і оновлення серверів, що забезпечують роботу додатків і баз даних.

Стандартна гарантія виробників на компоненти IT-інфраструктури (сервера, мережне обладнання, ІБП) гарантує лише ремонт окремого пристрою, але не забезпечує необхідну Вам оперативність відновлення працездатності бізнесу або його сервісів.

Зупинка бізнес-процесів внаслідок поломки обладнання може призвести до втрати критично важливих даних, втрати клієнтів і збитків, а також підриву довіри до компанії. Одним із шляхів досягнення безперебійності Вашого бізнесу є укладення контракту на сервісне обслуговування з гарантованим часом відновлення працездатності обладнання з компанією «Green Light Corporate Solutions».

«Green Light Corporate Solutions» гарантує оперативне відновлення працездатності серверного та мережевого обладнання, або надання заміни в узгоджені із замовником строки. Рівень SLA (Service Level Agreement) для кожного компонента ІТ-інфраструктури визначається критичністю впливу підтримуваного їм сервісу на бізнес-процеси компанії і фіксується в контракті. Результативність та оперативність наших контрактів забезпечується наявністю і підтримкою обширнейшего складу запасних частин і підмінного обладнання, що дозволяє значно скоротити час на рішення інциденту.

Портфель брендів підтримуваного устаткування: APC, Cisco, Dell, EMC, Fujitsu, НР, IBM, Lenovo, Fortinet, Hitachi Vantara, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, Samsung та інші.

Розвинена регіональна мережа сервіс-партнерів дозволяє нам здійснювати підтримку по всій території України, включаючи районні центри і невеликі населені пункти.

Передача процесів друку документів на аутсорсинг дозволяє налагодити ефективне управління парком периферійного обладнання і сконцентрувати IT-ресурси на питаннях стратегічного розвитку. Професійне управління парком Вашої друкованої техніки, його ремонтами і обслуговуванням, організація поставки витратних матеріалів та надання єдиної звітності вивільняє значні часові та фінансові ресурси компанії.

Компанія отримує в користування сучасні високотехнологічні пристрої, оплачує лише фактично надруковані копії і не несе постійні витрати на придбання обладнання і складно прогнозованої кількості витратних матеріалів або запасних частин. Уніфікація цін обслуговування по всій території України дозволяє легко і прозоро прогнозувати і управляти витратами IT-бюджету на офісну друк.

Розвинена регіональна мережа сервіс-партнерів дозволяє нам здійснювати якісну і оперативну підтримку з необхідним рівнем SLA (Service Level Agreement) для кожного обласного, районного центру і невеликих населених пунктів.

Надані послуги IT- аутсорсингу систем офісного друку і сервісного обслуговування:

 • Інтеграція Service Desk;
 • Аудит і інвентаризація парку периферійного обладнання центрального офісу та філій;
 • Підбір і надання в аутсорсинг друкарської техніки согласно ТЗ, специфіки бізнес-процесів або корпоративних стандартів замовника;
 • Рішення інцидентів, надання консультацій користувачам;
 • Підтримка постійної наявності витратних матеріалів у замовника;
 • Ремонт, обслуговування аутсорсингової оргтехніки, заміна витратних матеріалів;
 • Інтеграція систем контролю і управління печаткою, правами користувачів і їх ідентифікацією від провідних світових виробників (HP Access Control, YSoft SafeQ);
 • Ремонт, обслуговування оргтехніки замовника, постачання витратних матеріалів.

Одним із шляхів досягнення максимальної ефективності роботи компанії є передача частини роботи, витрат і ризиків, пов’язаних з персоналом, за її межі.

IT Аутстаффинг передбачає зняття з Вашої компанії частини відповідальності щодо співробітників (кадрове і бухгалтерське адміністрування) і передача такої відповідальності спеціальної компанії-аутстаферу. Технічно – це виведення Вашого IT-персоналу в штат компанії «Green Light Corporate Solutions», зі збереженням за співробітниками їх посади, функціональних обов’язків і фізичного робочого місця. Замовник продовжує керувати фактичною діяльністю ІТ-персоналу, рішенням по їх найму, розвитку, мотивації або звільнення.

Фінансовий ефект досягається за рахунок зниження витрат і навантаження на відділ кадрів та бухгалтерія, до того ж пропадає потреба розширення штату цих відділів в разі необхідності збільшення числа IT-фахівців компанії.

Аутстаффінг актуальний для Вашої компанії в разі:

 • Виникла необхідність вести діяльність в інших містах із залученням локальних співробітників без реєстрації окремого філії або представництва;
 • Необхідність скорочення штатних одиниць компанії, зі збереженням всіх внутрішніх сервісів і компетенцій на колишньому рівні;
 • Необхідність зміни юридичного статусу компанії в зв’язку з можливим розширенням штату;
 • Необхідності адаптації стажерів і співробітників на випробувальному терміні.