Розробка
застосувань

Розробка
застосувань

Розробка застосувань

Для нас проекти і сервіси, реалізація яких пов’язана з розробкою програмних продуктів – це дещо більше, ніж просте написання коду згідно технічного завдання замовника. Це чудова можливість приймати участь в створенні рішень, які задовольняють динамічні та постійно зростаючі очікування кінцевих споживачів послуг. Робота над такими рішеннями базується на постійних іноваціях, адже продукт повинен випереджати ринок і швидко адаптуватись до умов, що змінюються.

Наша компанія постійно допомагає клієнтам вирішувати різноманітні бізнес-задачі шляхом створення чи модифікації програмних продуктів, спираючись на досвід і компетенції нашої згуртованої команди спеціалістів.

Створюючи передові продукти, ми відкриваємо замовникам нові джерела доходів чи допомагаемо скоротити наявні витрати, в тому числі шляхом підвищення продуктивності праці та збільшення ефективності функціонування бізнес-процесів.
В процесі розробки ми обов’язково враховуємо фактор імовірного розширення компанії. Тому рішення буде побудоване таким чином, щоб його можна було легко масштабувати в процесі росту чи трансформації вашого бізнесу.

Якщо ви шукаєте надійного партнера для втілення в життя нових іноваційних ідей, які будуть вирізняти ваш бізнес в жорстокому конкурентному середовищі, Green Light Corporate Solutions забезпечить відмінний результат в рамках вказаного бюджету і часу.

РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення та їх види

Рішення – це комплекс робіт і ресурсів (програмне і апаратне забезпечення, персонал і т.п.), націлених на усунення будь-якої проблеми.

 • Кастомізація – це адаптування наявного продукту під конкретного споживача.
 • Рішення може бути:

– коробочним (кастомізація відсутня) – Word, Excel;

– тиражованим (потрібна кастомізація) – СЕД, CRM, ERP;

– замовленим, тобто розробленим під замовлення.

Переваги розробки замовленого ПЗ
 • Індивідуальний підхід до Замовника, розробка і впровадження інформаційних рішень відповідно до ІТ-стратегії компанії, доповнення існуючих рішень
 • Індивідуальна інформаційна система гарантовано включає тільки необхідні для Замовника функції, не перевантажуючи і не ускладнюючи інфраструктуру
 • Можливість постійної зміни функціональності інформаційних систем відповідно до нових вимог бізнесу і законодавства
 • Інтеграція і синхронізація прикладних інформаційних систем Замовника, в тому числі при багатофіліальній оргструктурі; єдина звітність при наявності багатьох джерел даних
 • Інформаційна система, вибудувана під певну компанію – це унікальний продукт, який відповідає всім вимогам і індивідуальним особливостям Замовника, що враховує умови роботи, перспективи і динаміку розвитку організації
 • Крім того, замовна розробка ПО часто стає необхідним доповненням до вже запровадженого коробкового або тиражованою рішенням, дозволяє збільшити функціональні можливості існуючої системи
 • Розробка ПЗ ідеально підходить для ситуації, коли керівництво компанії звикло спиратися на власні сили і самостійно все контролювати
Етапи розробки інформаційної системи на замовлення
 • Техніко-комерційна пропозиція.
 • Обстеження та розробка технічного завдання.
 • Проектування, включаючи розробку архітектури системи, макетів призначеного для користувача інтерфейсу, дизайну звітів.
 • Розробка та тестування системи, її документування.
 • Дослідна експлуатація, включаючи навчання персоналу і міграцію накопичених даних.
 • Введення в промислову експлуатацію, технічна підтримка і супровід системи.
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ

Для керування розробкою програмних продуктів використовуються сучасна система керування задачами та часом розробки  Redmine.

Для зберігання програмного коду використовується розподілена система керування версіями файлів  та спільної роботи Git .Для автоматизації збірки та  розгортання програмних продуктів використовується технологія безперервної інтеграції та безперервної доставки CI/CD: Teamcity.

ТЕХНОЛОГІЇ

Команда використовує передові технології з розробки промислових програмних рішень. Такі як Java Enterprise Edition, Wildfly, Oracle GlassFish Server 4.x-5.x, Oracle MySQL, MS SQL, Mondrian.

ПЛАТФОРМИ

Архітектура програмних та апаратних рішень підбирається відповідно до предметної області та завдань замовника.

Команда використовує платформи для швидкої розробки програмного забезпечення:

PHOENIX

ПЛАТФОРМА PHOENIX                               

Платформа Phoenix – це платформа для швидкої  побудови багатокористувацьких рішень з багаторівневою архітектурою.

Платформа являє собою продукт власної розробки.

Області застосування
 • ЖКГ
 • Екологія
 • Інфраструктура
 • Як ядро загальної адміністративної частини
АРХИТЕКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Базовий рівень архітектури є реалізацією прикладних системних інтерфейсів і сервісів, за допомогою яких розробляються компоненти, які взаємодіють з ресурсами технічного та програмного середовища. Це універсальна програмна архітектура (де-факто, внутрішньокорпоративний стандарт), що дозволяє значно скоротити час розробки прикладної логіки замовного програмного забезпечення за рахунок генерації вихідних кодів, уніфікації програмних інтерфейсів і повторного використання сервісних компонентів.

Поточну реалізацію базової архітектури можна представити у вигляді трьох рівнів.
Рівень презентації. Уніфікація доступу до серверної частини ПЗ (за допомогою обмеженого набору команд) дозволяє реалізувати інтерфейс клієнта на будь-якій мові програмування. Поточна реалізація включає в себе універсальний WEB-інтерфейс, компоненти якого генеруються на підставі реалізації серверних бізнес-компонент.
Рівень бізнес-логіки. Застосунок, функціонуючи на сервері застосувань, представляє собою сукупність служб або сервісів, що виконують характерні для цього застосунку операції. Клієнтом служби може бути як локальний серверний бізнес-компонент, який реалізує прикладну бізнес-логіку, так і зовнішні сервісні служби або програми, розташовані в корпоративній або глобальної мережі Internet, утворюючи, таким чином, багаторівневу програмну модель.

Рівень даних. За рахунок внесення в базову архітектуру додаткового рівня абстракції була досягнута відносна незалежність додатки від конкретного виробника системи управління базами даних (СКБД).

LOGO-18-11
 CASE 1

НАЗВА СИСТЕМИ

Пробний перепис населення України у 2019 році.

ЗАМОВНИК

Держстат України.

МЕТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВОНА ВИРІШУЄ

Поточний проект вирішує наступні задачі:

 1. Визначення методів та основних організаційних заходів.
 2. Апробація застосування інноваційних технологій.
 3. Визначення оптимальних дат і тривалості проведення.
 4. Визначення концепції технології оброблення даних.
 5. Визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Технологічні етапи перепису

Збір інформації виконується різними способами: самореєстрація респондента через Інтернет, перепис методом обходу, перепис на стаціонарних участках та контрольний обхід. Далі інформація консолідується та направляється економістам-демографам  на аналіз та видалення дублів, якщо по одній і тій самій адресі було надано інформацію різними способами.
Наступними етапами обробки даних є агрегація, проведення контролів даних на узгодженість та побудова вихідних таблиць.

Архітектура комплексу побудована таким чином, щоб забезпечити максимальну надійність, відмовостійкість та захищеність даних, бо зібрані дані представляють найвищу цінність.
Під час збору дані одразу шифруються, передаються по зашифрованих каналах та  розшифровуються лише в ізольованому захищеному середовищі. Регіональне розподілення серверів побудовано таким чином, щоб при ймовірному виході з ладу одного або кількох серверів – система продовжувала працювати задіюючи резервні канали та потужності сусідніх регіональних серверів для передачі даних з місцевого на центральний рівень.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНОГО РІШЕННЯ

Інтернет – раунд.

Самореєстрація респондента через Інтернет відбувається під час спеціально виділеного проміжку часу – Інтернет-раунду. Респондент заходить на спеціальну Web-сторінку та проходить авторизацію за допомогою електронного підпису.

Раунд-обходу. Під час раунду обходу переписувачі використовуючи планшети обходять відповідний перелік адрес та опитують респондентів – вносять інформацію за допомогою спеціального програмного забезпечення до планшетів.

Родинне дерево в графічному вигляді – це наше ноу-хау в методології збору інформації про склад домогосподарства. Цей метод використовувався вперше в світі при проведенні перепису населення та показав чудові результати: щодо сприйняття інформації респондентами та переписувачами і практично звів до нуля кількість помилок при визначенні родових відносин між членами домогосподарства для подальшої обробки.

Моніторинг на місцевому рівні.

В ході проведення перепису необхідно контролювати хід збору даних.  На місцевому рівні цей контроль  здійснюється начальниками та інструкторами переписних дільниць за допомогою спеціального інтерфейсу по кожному переписувачу.

Моніторинг на центральному рівні.

На центральному рівні контроль надходження даних здійснюється в зведеному вигляді з розбивкою по відповідним статусам.

Результати перепису

За результатами проведення пробного перепису населення різними методами було переписано 9040 приміщень оболонського району м. Києва та 2892 приміщення частини Бородянського р-ну Київської обл. Обрана технологія та методологія показали відмінні результати надійності та зручності роботи з інтерфейсами користувачів.

ArcGIS PLATFORM                                

CASE 2

НАЗВА СИСТЕМИ

Програмно-апаратний комплекс автоматизованої системи складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського перепису населення

ЗАМОВНИК

Держстат України

МЕТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВОНА ВИРІШУЄ

Поточний проект вирішує наступні задачі: 

 1. Районування території на реєстраторські дільниці
 2. Підготовка даних для планшетів реєстраторів
 3. Збір актуальних даних про адресний фонд в польових умовах
 4. Переписне районування на основі оновлених картографічних даних
 5. Підготовка індивідуальних завдань для переписувачів
 6. Вивантаження звітних даних для подальшої обробки

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ, ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ

Архітектура АС СКСПР ВПН. Дані в системі зберігаються та обробляються у версійних базах геоданих різних рівнів. Система має у складі архівне сховище, центральну БД, регіональні БД, ГІС-сервери та геопортал. Ці складові обслуговуються адміністраторами переписного районування. На верхньому рівні архітектури знаходяться реєстратори, які обробляють дані в польових умовах за допомогою мобільних девайсів та передають їх на регіональний рівень, синхронізуючи бази даних через підключення по корпоративній мережі.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНОГО РІШЕННЯ

Технологія переписного районування. На основі вихідної бази геоданих територія дослідження розбивається на реєстраторські дільниці. Реєстратори перевіряють наявні в базі адреси та актуалізують їх за допомогою програмного забезпечення на планшетах реєстраторів. Зібрані в польових умовах дані складають основу для оновлення бази геоданих. На етапі переписного районування територія розбивається на переписні відділи, інструкторські та лічильні дільниці, на основі яких формуються індивідуальні завдання по яким переписувачі будуть проводити анкетування при проведенні перепису населення. Після кожного районування території формуються звіти щодо оброблених територій.

Eccentex PLATFORM                      

 CASE 3

НАЗВА СИСТЕМИ

Єдина державна інформаційна система трансплантації.

ЗАМОВНИК

Міністерство охорони здоров’я України.

МЕТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВОНА ВИРІШУЄ

Система охоплює всі ключові логістичні процеси щоденних операцій реєстру: на основі платформи Eccentex було розроблено декілька рішень: створення даних про донорів та пацієнтів, управління запитами, записи про трансплантацію тощо.

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ, ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ

 • OTS платформа
 • Multi tenant
 • Поширенні технології розробки – JS, C#, Sql
 • Відкрита екосистема – конфігурацію рішення замовник може змінювати самостійно
 • Відкритий програмний код
CASE 4

НАЗВА СИСТЕМИ

Рішення для служби екстреної допомоги 103

ЗАМОВНИК

Міністерство охорони здоров’я України. Національний проект “Своєчасна допомога”.

МЕТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВОНА ВИРІШУЄ

Рішення служби екстреної допомоги 103 – це комплексне рішення, призначене для використання оперативними та диспетчерськими службами центрів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.

Система призначена для:

 • безвідмовного приймання та опрацювання екстрених викликів в ЄРЦ за телефонним номером «103» за новим рівнем якості, враховуючи що кожен екстрений виклик на номер «103» буде отриманий системою і не буде перервано, загублений навіть у разі несправності апаратного / програмного забезпечення.
 • оптимізації технологічного процесу надання медичної допомоги від прийому дзвінка, враховуючи спрямування бригади ШМД на виклик, до госпіталізації, включаючи супровід дій бригади ШМД в частині оперативного отримання консультативної та довідкової інформації на до госпітальному етапі обслуговування пацієнта, визначення ЛПЗ для госпіталізації пацієнта та координацію дій з ЛПЗ для забезпечення його госпіталізації та організації медичної допомоги
 • оптимізації комунікацій між всіма ланкам від етапу прийому звернення від абонента, дій бригади ШМД, включаючи передачу інформації в електронному вигляді
 • оптимізації часу реагування бригад ШМД на виклик, включаючи супровід виклику в частині вибору та корекції маршруту та оперативної передачі додаткової координат точки виклику на бригаду ШМД
 • забезпеченню єдиної прозорої системи моніторингу використання ресурсів і кінцевих результатів надання швидкої допомоги з єдиної звітністю на регіональному і національному рівні, на базі єдиного інформаційного сховища
 • зниження необґрунтованого навантаження на бригади ШМД в містах за рахунок впровадження багаторівневої системи обробки викликів а також  категоризації та фільтрації викликів онлайн на основі аналізу накопиченої статистики за зверненнями абонентів
 • централізованої інформаційної підтримки діяльності екстрених служб при наданні допомоги населенню

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНОГО РІШЕННЯ

 • Єдина система, єдиний стандарт роботи і управління ресурсами реагування
 • Надійність обробки виклику
 • Відмовостійкість на рівні 99%
 • Відповідність EENA NG 112, TIA 942, TIA тисячі сто сімдесят дев’ять (Healthcare infrastructure standard)
 • Використання цифрових протоколів зв’язку SIP
 • Отримання інформації про місцезнаходження на базі ANI / ALI (Automatic Number Identification – автоматичне визначення номера / Automatic Location Identifier – автоматичне визначення місцеположення)
 • Можливість визначення координат місця розташування абонента (в разі передачі такої інформації від оператора зв’язку)
 • Використання GPS для визначення місця розташування сил реагування
 • Обслуговування абонентів з порушеннями слуху та мовлення