IТ – аутсорсинг

IТ – аутсорсинг

IТ - аутсорсинг

Підвищення якості внутрішніх IT-сервісів (підтримка користувачів та бізнес-додатків), їхньої масштабованості, а також максимального ефекту від впроваджуваних компанією Інформаційних Технологій, можна досягнути шляхом часткової або повної передачі IT-процесів на Аутсорсинг.
Залучення «зовнішніх» IT- спеціалістів для робіт в короткотермінових проектах, для підвищення якості окремих IT-послуг чи передача їм усіх процесів, пов’язаних з впровадженням і супроводом Інформаційних Систем всього підприємства, дасть Вам вимірюваний фінансовий результат та забезпечить швидкий ріст Ваших конкурентних переваг.

Послуги IT-Аутсорсингу від «Green Light Corporate Solutions» – це інструмент вирішення бізнес-задач Вашої компанії «там, де потрібно», «тоді, коли потрібно», «в необхідні терміни» і «з оптимальною вартістю».

Оптимальне управління бізнес-процесами і сервісами

=

відсутність перешкод в досягненні результату.

Скорочення збоїв і простоїв

=

мінімізація фінансових втрат.

У Вашого бізнесу назріла необхідність залучення спеціалістів IT аутсорсингової компанії у випадку, якщо:

 • власний IT-персонал зайнятий виключно роботою з інцидентами, не виступає партнером для бізнесу, не допомогає його розвитку і не пропонує інновації;
 • власний IT-персонал часто знаходиться в режимі простою/очікування інцидентів, а в пікові періоди, навпаки, бракує «робочих рук»;
 • спостерігається невдоволеність якістю/термінами вирішення задач чи недостатня компетентність окремих підрозділів IT-служби компанії (підтримка користувачів/ IT–інфраструктури, проект-менеджмент тощо);
 • з’явилась потреба швидого залучення додаткових IT-спеціалістів для реалізації проектів на обмежений період без збільшення постійного штату співробітників;
 • відбувається постійний відтік IT-спеціалістів в компанії-розробники ПЗ чи до конкурентів;
 • за час існування Вашего бізнесу були впроваджені різноманітні внутрішньокорпоративні додатки (аналітичні, звітні системи, модулі), підтримка і розвиток яких може здійснюватись тільки обмеженою кількістю внутрішніх IT-спеціалістів, відсутня документація по адмініструванню й підтримці цих додатків. В цьому випадку існують ризики критичної і токсичної для бізнесу залежності його працездатності від конкретних виконавців;
 • відбувається постійний розвиток бізнесу, у тому числі зв’язаний з виходом на нові ринки, розширюється мережа філій, ускладнюються й автоматизуються бізнес-процеси, що обумовлює постійну трансформацію Інформаційних Систем компанії;
 • IT-інфраструктура Вашего бізнесу складається з великої кількості компонентів — бізнес-додатків, комунікаційних сервісів, інфраструктури серверів і систем зберігання даних, системи інформаційної безпеки, мережевої та інженерної інфраструктури, що вимагає широкопрофільності персоналу і системного підходу до управління ІС.
Переваги використання послуг IT-Аутсорсингу
Бізнес в цілому отримує:
 • гарантований час усунення інцидентів з контрактними фінансовими зобов’язаннями постачальника послуг, а також оперативне паралельне вирішення декількох інцидентів, що виникли одночасно;
 • високу якість вирішення різнопланових задач, не обмежених компетенцією одного чи кількох спеціалістів, за рахунок доступності до експертного середовища зовнішньої команди, яка регулярно керує різними IT-середовищами і процесами;
Фінансовий керівник отримує:
 • Суттєве скорочення витрат компанії на залучення, мотивацію, податкові та соціальні платежі (податки по ЗП, лікарняні, відпускні, соціальне страхування) пов’язаних з власним IT-персоналом;
 • Відсутність витрат на забезпечення IT-спеціалістів технікою, інструментарем, ПЗ і робочими місцями.
HR служба отримує:
 • відстуність необхідності пошуку IT-спеціалістів широкого профілю при бюджеті, обмеженому виконанням достатньо вузьких задач;
 • зменшення пошуку і проробоки методів нефінансової мотивації власного IT-персоналу для утримання в штаті при існуючому тренді постійного відтоку IT-спеціалістів в компанії-розробники ПЗ;
 • відсутність необхідності постійного моніторингу компетенцій, а також інвестицій в додаткове навчання IT-спеціалістів для підтримки їх знань на актуальному для компанії і ринку рівні.
Керівник IT-підрозділу компанії отримує:
 • можливість передати поточні рутинні задачі і сервіси зовнішнім спеціалістам з гарантованою якістю виконання, сконцентрувавшись на управлінні, підборі і інтеграції рішень для досягення компанією постійного технологічного лідерства;
 • сфокусувати найбільш досвідчених власних IT-спеціалістів на генерації інновацій, впровадженні нових технологій і використовувати їх в ролі менеджерів проектів по автоматизації бізнес-процесів;
Чому ми?

Ставши партнером «Greenlight Corporate Solutions» Ви додатково отримуєте:

01

попередній IT-аудит ІС чи процесів, що передаються на аутсорсинг;

02

контрольовану, професійну, масштабовану підтримку і керованість переданої частини чи всього ІТ-середовища Вашої компанії;

03

елементи IT-Консалтинга, які можуть бути використані для досягнення безперебійності бізнесу і процесів;

04

рекомендації і реалізацію додаткової автоматизації бізнес-процесів, розвиток існуючих інформаційно-аналітичних систем;

05

аналітику інцидентів, на базі яких створюється база знань користувачів, рекомендації по необхідності вдосконалення окремих інформаційних систем чи по необхідності додаткового навчання персоналу;

06

можливість швидко нарощувати мережу філій: відкривати нові офіси, магазини, склади і оперативно інтегрувати їх в загальну IT-систему;

07

однаково високий рівень сервісів у всіх відділеннях і філіях незалежно від їх територіального розташування.