Розрахунок рейтингів

Розрахунок рейтингів

Розрахунок рейтингів фінансово-економічних показників підприємств

Рейтинг – це комплексний показник, що відображує позицію суб’єкта серед аналогічних суб’єктів, базуючись на оцінці за одним або декількома параметрами. Як результат, суб’єкти-лідери, що увійшли до ТОПу рейтингу, отримують відповідні характеристики:

 • Група місць: Золото, Срібло, Бронза;
 • Місце в рейтингу.

Результати рейтингування підприємств характеризують їхню позицію та можуть визначати перспективи розвитку підприємства в конкурентному середовищі.

Характеристики середовища визначаються груповими критеріями рейтингування (для підприємств: КВЕД, розмір підприємства, регіон, ОПФ і т.і.; для співробітників компании: відділ, кількість та складність задач, результативність, новаторство і т.і.).

Цілі рейтингування:

 • об’єктивно оцінити діяльність досліджуваних підприємств та визначити найкращих представників вітчизняної економіки (об’ективно оцінити діяльність та визначити найкращих співробітників (відділів));
 • підвищити прозорість ринку для його учасників;
 • надати об’ективну інформацію про підприємства для:
  • внутрішнього використання (прийняття управлінських рішень),
  • зовнішнього використання (залучення инвесторів, держави, банків, страхових компаній, ЗМІ і т.і.)
  • публічного визнання результатів діяльності та досягнень.

Функції використання результатів рейтингування:

 • аналітична база (база для аналізу ринкових тенденцій, конкурентного середовища, пошуку вільних ніш, визначення цілей для розвитку і т.і.),
 • стимулююча (мотивує підприємства на покращення позицій),
 • посередницька (база для залучення та пошуку потенційних партнерів, інвесторів, клієнтів),
 • контрольна (перевірка досягнення цілей підприємства).

Основні етапи рейтингування:

 • оцінка сегментів діяльності суб’ектів,
 • визначення цілей та критеріїв рейтингування (номінації, показники, критерії),
 • Збір та первинна обробка інформації,
 • проведення розрахунків,
 • надання результатів у вигляді ТОПів рейтингу.

Наша компанія спеціалізовано займається проведенням розрахунків рейтингів (п.4 Основних етапів рейтингування). Результатом розрахунку є таблиці БД із розрахованими рейтингами (структуру узгоджує Замовник). Об’єми даних, показники, складність обробки не обмежені.

Також разом із методологом Замовника ми можемо виконувати:

 • оцінка сегментів діяльності суб’єктів,
 • визначення цілей та критеріїв рейтингування (номінації, показники, критерії),
 • збір та первинна обробка інформації,
 • надання результатів у вигляді ТОПів рейтингу.